Представяне

KSB


“ИРИСИ” АД е модерна строително инвестиционна компания, занимаваща се с комплексно проектиране и изграждане на жилищни и обществени сгради, със седалище град Варна, България. От самото си основание фирмата залага на професионализма, компетентността и доброто партньорство в дейността си. Съчетанието между добрите идеи и тяхното перфектно изпълнение дават облика на една съвременна компания, неспираща да търси и задоволяваща потребностите на клиентите. “ИРИСИ” АД е регистрирано с решение №3455 от 27.08.2003г. на ВОС, вписано в Регистъра на търговските дружества под №20, том 299 , страница 110. Адрес на управление – град Варна, бул. Владислав Варненчик № 55. Акционерното дружество се управлява от Радослав Стоянов Калоянов, Пламен Илиев Баев и Гинка Костадинова Станчева, като изпълнителен директор на фирмата е Радослав Стоянов Калоянов. “ИРИСИ” АД е член на Българската Строителна Камара и е регистрирана в професионалния регистър на строителите:

Powered by WordPress