Представяне

KSB

“ИРИСИ” EАД е модерна строително инвестиционна компания, занимаваща се с комплексно проектиране и изграждане на жилищни и обществени сгради, със седалище град Варна, България. От самото си основание фирмата залага на професионализма, компетентността и доброто партньорство в дейността си. Съчетанието между добрите идеи и тяхното перфектно изпълнение дават облика на една съвременна компания, неспираща да търси и задоволяваща потребностите на клиентите. “ИРИСИ” EАД е регистрирано с решение №3455 от 27.08.2003г. на ВОС, вписано в Регистъра на търговските дружества под №20, том 299 , страница 110. Адрес на управление – град Варна, ул. Ивац Войвода №1 /партер/. Акционерното дружество се управлява от Валя Добрева, Васил Андреев и Димитър Вълчанов, като изпълнителен директор на фирмата е Валя Добрева. “ИРИСИ” EАД е член на Българската Строителна Камара и е регистрирана в професионалния регистър на строителите:

Powered by WordPress